Khamis, 10 Februari 2011

Paradoks

 “Sedih sebab gembira”
“Bukan susah untuk senang”
“suatu kejayaan bermula daripada kegagalan”

Kata-kata di atas menunjukkan salah satu daripada kebijaksanaan dalam berbahasa. Terdapat pertentangan maksud bagi perkataan yang digunakan. Perkataan di atas jika dilihat mempunyai makna yang berbeza atau antonim iaitu berlawanan. Kata-kata yang diujarkan kadang-kala membawa maksud yang tersirat dan si pendengar atau pembaca perlu pandai untuk mentafsirkannya. Contohnya dalam frasa sedih sebab gembira mungkin kita dapat lihat dalam situasi apabila seseorang itu memperoleh kejayaan atau mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Namun riak wajahnya tidak meggambarkan bahawa dia gembira kerana menitiskan air mata. Sepatutnya seseorang itu perlu menunjukkan reaksi yang positif seperti tersenyum tetapi sebaliknya dia menitiskan air mata kerana terlalu gembira. Seseorang pasti akan menegurnya dan dia membalas dengan berkata dia sedih atau menitiskan air mata kerana terlalu gembira.


Komen:

Kata-kata yang berlawanan ini juga dapat memberikan kesan yang mendalam dalam diri seseorang yang dapat memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan.  Hal ini dapat dilihat dalam situasi apabila memberikan motivasi kepada pelajar mahupun sesiapa sahaja yang pernah menemui kegagalan dalam hidupnya. Kata-kata yang bernas dan boleh menaikkan semangat supaya tidak terus berputus asa adalah seperti contoh di atas iaitu “suatu kejayaan bermula daripada kegagalan”. Kesimpulannya, bahasa yang kreatif dan bermakna mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada seseorang.